M - Veterinární klinika

M - Veterinární klinika Otevřeno 7 dní v týdnu, mimo ordinační hodiny nepřetržitá pohotovost na telefonu, výborné technické zázemí, příjemné prostředí.
(6)

Jsme moderním a prostorným zařízením, které již 13 let poskytuje kompletní péči pro malá zvířata. Zajišťujeme širokou škálu veterinárních služeb od poradenství, prevence, diagnostiku, léčbu až po chirurgické ošetření. Nabízíme také stříhání a kosmetické úpravy psů. Veterinární klinika se nachází v samostatné budově blízko hlavní komunikace mezi Zlínem a Otrokovicemi ve Zlíně - Malenovicích. Součástí komplexu je parkoviště vyhrazené pro klienty.

Otázky a odpovědi: Zvířata kvůli koronaviru rozhodně neopouštějte - O koronaviru
23/03/2020
Otázky a odpovědi: Zvířata kvůli koronaviru rozhodně neopouštějte - O koronaviru

Otázky a odpovědi: Zvířata kvůli koronaviru rozhodně neopouštějte - O koronaviru

Autor:Aneta Pierzynová, veterinární lékařství s atestací v hygieně a epizootologii, Ústav histologie a embryologie 1. Lékařská fakulta UK Oponent:Daniel Kaliba, patofyziologie, 3. lékařská fakulta UK Současná opatření zamezující šíření nového koronaviru dopadají také na m...

Vážení klienti, před příjezdem na kliniku si, prosím, přečtěte toto upozornění.Vzhledem k nouzovému stavu, ve kterém se ...
16/03/2020

Vážení klienti,

před příjezdem na kliniku si, prosím, přečtěte toto upozornění.

Vzhledem k nouzovému stavu, ve kterém se ČR nachází a vyhlášené celostátní karanténě, Vás prosíme, abyste dodržovali následující doporučení:

- pokud máte ochranné pomůcky – roušky/ústenky, rukavice – vezměte si je s sebou a použijte je! Není ostudou chránit sebe a ostatní, právě naopak!

- pokud ochranné pomůcky doma nemáte, dejte si kolem pusy klidně šátek či šálu

- doprovod zvířete může tvořit jen jeden člen rodiny, není nutné, aby při ošetření byla přítomna celá rodina

- pokud máte zvíře, které bere dlouhodobě léky nebo speciální vet.dietu, zavolejte nebo pošlete e-mail, nachystáme na konkrétní čas a doporučujeme vzít si do zásoby

- neakutní zákroky (stříhání drápků, vakcinaci, apod.), prosím, odložte

- v čekárně dodržujte nastavená hygienická pravidla – dostatečný odstup od ostatních alespoň 2 m, v ideálním případě a pokud je to možné, počkejte venku na čerstvém vzduchu - pokud v čekárně někdo je, nevstupujte a vyčkejte

- karanténa není dovolená, nevyužívejte volný čas k návštěvě veterinárního lékaře, pokud to není nezbytně nutné (pokud máte pochybnosti, co je a není nutné, zavolejte nám)

- nepřijímáme klienty s příznaky onemocnění dýchacího systému, pokud jste nemocní, zůstaňte doma a v případě akutního stavu Vašeho zvířete, vyšlete jiného člena rodiny

- nepřijímáme klienty s nařízenou karanténou

- pokud máte nemocné děti, nevoďte je na kliniku, ošetření zvířete není zážitek, bez kterého by se neobešly

- pokud se potřebujete jen na něco zeptat, poradit se, prosím, upřednostněte telefonickou konzultaci

- chovejte se ohleduplně a zodpovědně nejen ke svému zdraví, ale i ke svému okolí a personálu kliniky

Děkujeme za Vaše pochopení a ohleduplnost!

P.S. Daniel z fotky vzkazuje, že ochranné i záchranné pomůcky jsou potřeba! Stejně jako není ostudou používat záchranou plovací vestu, není ostudou používat ani roušky a rukavice k ochraně zdraví svého i ostatních.

21/02/2020
Komora veterinárních lékařů ČR

Komora veterinárních lékařů ČR

Nová aplikace na webu SVS usnadní vyhledávání ztracených psů

Státní veterinární správa (SVS) dnes spustila na svém webu novou aplikaci. Jedná se o databázi, která umožní chovatelům a naopak nálezcům (zejména obcím, městům a útulkům) sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím usnadnit návrat psů k majitelům. Aplikace by měla prozatím částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022.

https://www.vetkom.cz/tiskova-zprava-svs-nova-aplikace-na-webu-svs-usnadni-vyhledavani-ztracenych-psu/

04/02/2020
04/02/2020
Komora veterinárních lékařů ČR

PŘIPOMEŇME SI PODMÍNKY CHOVŮ PSŮ

Připomeňme si podmínky chovu psů

České právo pamatuje na stanovení pravidel chovu psů. Tuto problematiku stanovuje vyhláška č. 21/3013 Sb. o stanovení podmínek při chovu psů a koček.

Co tedy tento předpis stanoví? Dlužno podotknout, že se týká právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelů, kteří jsou jejich členy. Ale také podnikatelů, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat.

Všichni tito musejí při chovu psů dodržovat následující podmínky:

1. V případě, že se věnují plemenitbě malých plemen psů do 50 cm kohoutkové výšky, mohou připouštět pouze feny ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku věku, a psy ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce a dále neomezeně.

2. V případě, že se věnují plemenitbě středních a velkých plemen psů nad 50 cm kohoutkové výšky, mohou připouštět pouze feny ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku věku, a psy ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce a dále neomezeně.

3. U fen, které ukončily osmý rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.

4. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

5. Maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců.

6. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

K těmto pravidlům přistupuje od 15. ledna 2020 ještě jedna novinka veterinárního zákona: Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Nezapomeňme také, že:

1. Pes je platně očkován proti vzteklině pouze v případě, že je označen čipem nebo tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.

2. Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit veterinární správě nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.

3. Chovatel je povinen oznámit krajské veterinární správě snížení počtu jím chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců pod 3, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

4. Žije-li více chovatelů ve společné domácnosti, ve které chovají 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, má oznamovací povinnost pouze jeden z nich.

Z chovu psů se tímto stává poměrně sofistikovaná činnost svázána množstvím regulací. Zdali bude mít zpřísnění podmínek chovu psů repelentní účinek na množírny, ukáže až čas. Zbývá jen doufat, že ti poctiví chovatelé tuto legislativní smršť ve zdraví ustojí.

https://www.vetkom.cz/pripomenme-si-podminky-chovu-psu/

16/01/2020
Komora veterinárních lékařů ČR

Hlavní změny veterinárního zákona platné od 15.1. 2020 (chyba v textu)

Jaké hlavní změny přináší novela veterinárního zákona?

Ve středu 15. 1. 2019 nabývá účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona). Změny se dotknou například chovatelů psů, ale také provozovatelů potravinářských podniků či provozovatelů jatek. Následující text shrnuje nejzásadnějších a nejdiskutovanějších změny, které novela, jejíž finální znění poměrně výrazně ovlivnily některé poslanecké návrhy, přináší.

https://www.vetkom.cz/tiskova-zprava-svs-jake-hlavni-zmeny-prinasi-novela-veterinarniho-zakona/

Ani o víkendech nezahálíme a stále studujeme! To abychom Vám i Vašim miláčkům mohli poskytnout tu nejlepší možnou péčí, ...
07/12/2019

Ani o víkendech nezahálíme a stále studujeme! To abychom Vám i Vašim miláčkům mohli poskytnout tu nejlepší možnou péčí, kterou můžeme!

Ani ne před měsícem u nás Monty absolvoval stomatologické ošetření a při preanestetickém vyšetření se přislo na to, že m...
24/10/2019

Ani ne před měsícem u nás Monty absolvoval stomatologické ošetření a při preanestetickém vyšetření se přislo na to, že má Montík v močovém měchýři močové kameny, které se mu vytáhly při dnešním zákroku. Montík už hodinku po zákroku je opět plně aktivní a nejraději by běhal po venku a užíval si jednoho z posledních krásných podzimních dnů.
Ale to hlavní je, že Montík bude mít za 3 dny 11 let! Proto bychom chtěli Montíkovi popřát všechno nejlepší k 11. narozeninám! Hlavně zdraví, to je nejdůležitější, a spoustu dalších let prožitých ve své milující rodině! ❤️ 🍀 🍗

Včera, 9.10.2019, byl den obezity domácích mazlíčků. Obezita je číslo jedna v tom, co ohrožuje domácí mazlíčky a zároveň...
10/10/2019

Včera, 9.10.2019, byl den obezity domácích mazlíčků.
Obezita je číslo jedna v tom, co ohrožuje domácí mazlíčky a zároveň je rozhodnutím majitelů o zdraví zvířat. Každý sám je zodpovědný za to, čím své zvíře krmí a kolik krmiva mu dává.
Obezita u domácích mazlíčků je velmi vážná věc. Obézní psi a kočky nejsou roztomilí, jejich zdraví je ve vážném nebezpečí.

Obézní psi i kočky se musí většinu času cítit mizerně. Toto je založeno na studiích lidí trpících obezitou, kteří čelí chronické únavě, malátnosti, snížené energii a vitalitě a seznamu bolestí různých částí těla. Nedokážu si představit, že se mazlíčci s obezitou cítí lépe. Myslím, že je čas, abychom si jasně uvědomili, jak hrozně se obézní domácí zvířata musí cítit.

Kromě toho, že se cítí méně komfortně, tak u domácích zvířat s obezitou je větší pravděpodobnost vzniku cukrovky a rezistence na inzulín. Hypertenze a onemocnění ledvin jsou také časté, zvláště u obézních koček. Zvládnutí těchto komplikací může být pro majitele velmi náročné. Podávání inzulínových injekcí a léků na krevní tlak vyžaduje trpělivost, vytrvalost a spoustu veterinárních kontrol. Skvělou zprávou je, že těmto onemocněním lze často zabránit správnou výživou, aktivním životním stylem a udržováním zdravé váhy.

Artritida a kloubní problémy jsou také běžné u domácích zvířat trpících obezitou. Kyčle, kolena, ramena a lokty psů a koček jsou při obezitě běžně postiženy. U psů s obezitou je mnohem pravděpodobnější, že trpí těžkou artritidou. Artritické kočky mohou chytře skrývat svou bolest, dokud se nemoc výrazně nepokročí. Nedávný výzkum ukázal, že většina koček s obezitou má poškozené klouby. Bohužel to není nejhorší následek obezity.

Některé typy rakoviny se rozvíjí v důsledku obezity. Veterinární i humánní lékaři musí otevřeně diskutovat o nových důkazech, které spojují výskyt rakovin a obezity. A to je velkým důvodem proč bojovat proti obezitě!

Překonání obezity není jednoduchý úkol, vyžaduje odhodlání, vytrvání a přizpůsobivost.

Pokud je váš mazlíček obézní, obraťte se na Vašeho veterináře, aby Vás naučil bezpečným a zdravým způsobem pomoci Vašemu miláčkovi zhubnout.

Proč někdy dlouho čekáte v čekárně? Veterinární medicína a humánní medicína se liší v mnoha ohledech, ale často jsme ste...
13/09/2019

Proč někdy dlouho čekáte v čekárně?

Veterinární medicína a humánní medicína se liší v mnoha ohledech, ale často jsme stejní. A v tomto sdílíme společnou slabost – někdy nám plány časově nevychází. Ve skutečnosti bych řekla, že dost často. A proč? Protože Vaše zvíře i Vy jste individuální a vždy se k Vám takto snažíme přistupovat. Každé zvíře má jiné nároky na stejný zákrok. Některé je více vystresované a musíme s ním jednat opatrně a snažit se jej nestresovat zbytečně ještě více. Některá zvířata k nám přijdou s radostí jako na jakýkoliv jiný výlet a všechno jde rychle a podle plánu.

Staráme se o Vás a Vašeho domácího mazlíčka a Vaše zdraví, a ano, dokonce i o Váš čas. Snažíme se zodpovědně plánovat, ale někdy i ty nejlepší plány selžou. Nikde to není pravdivější než v medicíně.

Někdy když máte pocit, že už čekáte dlouho a my přitom nic neděláme, tak to opravdu není pravda. Každého klienta s pacientem se snažíme přijmout co nejdříve nebo alespoň informovat o tom, že to bude chvíli trvat, protože máme nějakou neodkladnou práci.
I když v čekárně ani v ordinaci nejsou další lidé, tak tu ale stále máme zvířata i bez doprovodu. Jsou to hospitalizovaní pacienti, kteří jsou u nás z důvodu závažného zdravotního problému, kteří musí v určitou dobu dostat své léky nebo se musí vyšetřit abychom věděli, že jsou v pořádku a nic jim nehrozí. Jsou to zvířata po operacích i těch plánovaných, neakutních, kdy musíme často a pečlivě kontrolovat jejich životní funkce při probouzení i po probuzení z anestezie, aby bylo vše v pořádku.
Jindy zas můžeme mít akutního pacienta, kterému se snažíme zachránit život a nemáme čas na nic dalšího a opravdu v takové chvíli nemůžeme vyběhnout prodat ani tabletky na odčervení.
Někdy, když nevycházíme Vás informovat a je v ordinaci ticho, je možné, že někdo jiný se v té chvíli loučí se svým společníkem, členem rodiny a vyprovází ho na druhý břeh. V této chvíli se plně věnujeme pacientovi a klientovi, soustředíme se jenom na ně. Prosím, i když si jdete ´´jen pro něco´´, vyčkejte našeho příchodu v čekárně, neklepejte a nevstupujte, víme o Vás, ale VŽDY máme závažný důvod, proč u Vás v okamžiku nejsme.
Stává se, že s klientem dlouho mluvíme, Vám to může připadat zbytečné a zdlouhavé, že si jen tak povídáme, ale někdy klientovi dlouho sdělujeme hrozné zprávy a snažíme se vše důkladně vysvětlit, aby pochopil a znal všechny své možnosti a někdo má třeba jen spoustu obyčejných otázek. Někdy musíme zdlouhavě hovořit o správné hmotnosti nebo o zdraví dutiny ústní.
Mohli bychom snadno přeskočit tyto problémy, zejména když jsme pozadu a nestíháme. Místo toho si ale uděláme čas, abychom se ujistili, že naši klienti jsou plně vzděláváni a o zdraví svého domácího mazlíčka ví vše, co je důležité.
Někdy mluvíme jen mezi sebou a Vám může připadat, že si jen tak povídáme, ale věřte, že Vás nikdy nenecháme čekat jen abychom si povídali. Pravděpodobně děláme něco, co je nutné udělat např. vyšetření krve či moči pod mikroskopem, vyšetření v laboratoři atd., nebo probíráme pacienta, kterého je zapotřebí zkonzultovat a vidět i jiný pohled na danou věc abychom zvolili nejlepší dostupnou a možnou léčbu pro daného pacienta (protože nezapomínejme, každý pacient je individuální a každému vyhovuje jiný způsob léčby!).

Ano, všichni víme, jak otravné a nudné je čekat v čekárně u lékaře, každý si trávení svého volného času představuje jinak, než jej trávit na židli v čekárně. Ale na druhou stranu, když se Vašemu mazlíčkovi, členu Vaší domácnosti a rodiny něco stane, určitě také chcete, aby se v takovém případě lékař soustředil 100% na Vás a dal Vašemu zvířeti nejlepší možnou péči jakou může.

P.S. z fotografie Vás všechny zdraví Valinka, která se zotavuje po kastraci ❤️

Proč kastrovat?Odborných termínem pro kastraci zástupce samičího pohlaví je ovariektomie nebo ovariohysterektomie. Jedná...
03/09/2019

Proč kastrovat?

Odborných termínem pro kastraci zástupce samičího pohlaví je ovariektomie nebo ovariohysterektomie. Jedná se o postup, při kterém jsou vaječníky nebo vaječníky, vejcovody a děloha odstraněny z feny nebo kočky. Výsledkem tohoto postupu je, že zvíře není schopno se rozmnožovat, zastaví se chování související s instinktem rozmnožování a eliminuje pohlavní cyklus.

Odborný termín pro kastraci samce je orchiektomie. Jedná se o postup, kterým se odstraní varlata. Tento postup zastavuje reprodukční schopnost samce a také snižuje / eliminuje chování související se sexuálním chováním

Prodloužení délky života - kastrace pomáhá předcházet zánětům dělohy, nádorům spojených s pohlavním aparátem, problémům s prostatou, je prevencí hormonálně způsobené cukrovky u fen.

Nižší riziko rakoviny - Jedním z nejčastějších typů rakoviny u psů je rakovina varlat, u fen rakovina mléčných žláz. Kastrací můžete snížit riziko.

Omezuje značkování - to znamená, že pokud měl Váš mazlíček zvyk čůrat, aby označil své území (u vás doma), existuje vysoká pravděpodobnost, že toto chování bude eliminováno, v nejhorších případech bude sníženo

Omezuje toulání - nejčastějším důvodem ztracených mazlíčků je útěk za hárající fenou / mrouskající kočkou. Ano, naši milí mazlíčci se pudově chtějí rozmnožit a bohužel utíkají ze dvora, z domova nebo dokonce z vodítka. Takový pes při pokusu dostat se za hárající fenou je schopen překonat neuvěřitelné překážky, ale v neposlední řadě také zničit cizí majetek a fenu oplodnit.

Omezuje agresi - Existuje mnoho případů, které prokázaly sníženou agresivitu u kastrovaných zvířat. Pokud je agrese pro vašeho domácího mazlíčka velkým problémem, měli byste to považovat za součást řešení této situace.

Omezení populace - jeden z nejdůležitějších důvodů proč kastrovat. V posledních letech jsou všechny městské útulky i depozita, která financují péči o zvířata ze svých peněz, případně peněz dobrovolných dárců, přeplně k prasknutí. V útulcích čekají tisíce zvířat na svůj nový domov - štěňata, koťata, dospělí psi i kočky, a hlavně staří pejsci.

Snesení zubního kamene za plného vědomí zvířete, není stomatologickým ošetřením. Je pouze estetickou úpravu pro oko maji...
28/08/2019
Vets warn against lay practitioners and anaesthesia-free dentistry - Vet Practice Magazine

Snesení zubního kamene za plného vědomí zvířete, není stomatologickým ošetřením. Je pouze estetickou úpravu pro oko majitele, zvířeti nepřináší žádné zdravotní přínosy, právě naopak. Čím déle se ignoruje skryté onemocnění dutiny ústní tím, že se ´´sloupává´´ jen viditelný zubní kámen, tím déle zvíře trpí a zhoršuje se jeho zdravotní stav.
Anestezii samotné předchází předanestetické vyšetření zvířete - samozřejmostí je klinické vyšetření Vašeho zvířete a ideální je i vyšetření krve, případně moči Vaše mazlíčka. Pokud je vše v pořádku, nic nebrání stomatologickému ošetření v anestezii. Anestezii volíme nejbezpečnější možnou a s důrazem na pohodlí pacienta. Pokud chcete, můžete být se svým miláčkem až do usnutí aby byl více v klidu.
Podívejte se svému psovi do pusy ještě dnes a přijďte se poradit o dentální hygieně či stomatologickém ošetření Vašeho mazlíčka. I Váš zvířecí miláček potřebuje a zaslouží si péči o dutinu ústní!

Za tým M-veterinární kliniky MVDr. Michaela Jáňová

Překlad článku: ´´Australská veterinární asociace (AVA) varovala majitele domácích zvířat o zdravotních rizicích, které představují lidé nabízející „stomatologii bez anestezie“.

Rostoucí počet ne-veterinárních společností nabízí čištění a sloupávání zubního kamene domácích zvířat při vědomí, ale AVA uvedla, že tato praxe neposkytuje dostatečnou péči o chrup a může být pro zvířata škodlivá.

Při ošetření bez anestezie je zvíře při vědomí a je fyzicky omezeno aby se nehýbalo, takže k odstranění zubního kamene ze zubů lze použít zubní nástroje a někdy i ultrazvukový odstraňovač zubního kamene.

Dr. Tara Cashman, prezidentka Australské veterinární zubní společnosti, uvedla, že termín „stomatologie bez anestezie“ je pro majitele domácích zvířat zavádějící, protože postup je čistě kosmetický a nezjistí vážné problémy, jako jsou zubní onemocnění. U australských zvířat je zubní onemocnění běžné. Pokud se neléčí, může být bolestivé a může vést k chronickým zdravotním problémům.

"Čištění viditelného povrchu nad linií dásní způsobuje, že zuby vypadají čistě, ale nezjistí zubní onemocnění přítomné pod linií dásní, a neposkytuje tedy žádný zdravotní přínos," řekl Dr. Cashman.

"Je nemožné udělat rentgen a adekvátně prozkoumat všechny povrchy ústní dutiny vašeho domácího mazlíčka, když je vzhůru," dodala.

"Rentgenové snímky a veterinární orální veterinární hodnocení jsou zásadní pro včasné odhalení problémů, zatímco je relativně snadné je léčit."

Stomatologie prostá anestezie také nedokáže identifikovat další závažný stav dutiny ústní u domácích zvířat. Parodontální onemocnění, které se vyskytuje pod úrovní dásní, je infekce, která ničí periodontální vaz ukotvující zub. Více infekce znamená hlubší kapsy a úbytek kostní hmoty. Odstranění zubního kamene z korunky zubu se nezabývá místem vzniku nemoci a je to pouze optický klam.

"Většina laiků nemá kvalifikace pro zacházení se zvířaty a rozhodně nemá licenci na diagnostiku, medikaci nebo rentgenování jakéhokoli zvířete" řekl Dr. Cashman

"Mohou mít nejlepší úmysly a spolu s majitelem mít zájem se starat o orální zdraví zvířete, ale stomatologie bez anestezie není pro zvíře nejlepší praxí." ´´

The Australian Veterinary Association (AVA) has warned pet owners of the health risks posed by lay dental practitioners offering ‘anaesthesia-free dentistry’. An increasing number of non-veterinary companies are offering cleaning and scaling on conscious pets, but the AVA has said [...]

Adresa

Masarykova 1195
Zlín
763 02

Otevírací doba

Pondělí 14:00 - 18:00
Pondělí 08:00 - 13:00
Úterý 14:00 - 18:00
Úterý 08:00 - 13:00
Středa 14:00 - 18:00
Středa 08:00 - 13:00
Čtvrtek 14:00 - 18:00
Čtvrtek 08:00 - 13:00
Pátek 14:00 - 18:00
Pátek 08:00 - 13:00
Sobota 09:00 - 11:00
Neděle 17:00 - 19:00

Telefon

+420577158818

Internetová stránka

Upozornění

Buďte informováni jako první, zašleme vám e-mail, když M - Veterinární klinika zveřejní novinky a akce. Vaše emailová adresa nebude použita pro žádný jiný účel a kdykoliv se můžete odhlásit.

Kontaktujte Společnost

Pošlete zprávu M - Veterinární klinika:

Videa

Kategorie

Obchody S Domácími Zvířaty v blízkosti


Komentáře

Opět velké poděkování 👏🐾💕 dnešní návštěva kvůli dentálnímu ošetření mého jorkšírka proběhla naprosto skvěle 🐕🤗🐶 zoubky jako perličky 👏🦷👌