Clicky

Appaloosa Horse Club Czech Republic, o.s.

Appaloosa Horse Club Czech Republic, o.s. Appaloosa Horse Club Česká Republika, o.s. je oficiálním zastoupením ApHC. Jsme chovatelské sdružení majitelů, jezdců, chovatelů ale i přátel
Appaloos - skvrnitých koní, kteří pochází od amerických Indiánů kmene Nez Perce.

Otevřeno jako obvykle

Krásný večer všem, webové stránky klubu už jsou znovu v provozu. Obsah budeme ještě doplňovat, ale základní věci už fung...
17/03/2022
Aktuality – Appaloosa Horse Club Czech Republic

Krásný večer všem,

webové stránky klubu už jsou znovu v provozu. Obsah budeme ještě doplňovat, ale základní věci už fungují 🤩.

Zároveň dáváme odkaz na změny v získávání a obnovování členství 👇👇👇. Těm členům, kteří již zaslali svoje platby, budou postupně vydávány nové členské karty.

Doufáme, že se Vám budou webovky líbit!

Členství v ApHC pro 2022 Vážení členové, zájemci o členství, od roku 2022 dochází ke změně v získávání a prodlužování stávajícího členství. Již nebudou vydávány papírové členské karty a známky. Zobrazit detaily » Radka 17. 3. 2022

Rádi bychom Vás pozvali na teoretický seminář, který pro nás přichystá Jitka Kynclová. Mluvit budeme o základních pravid...
28/02/2022

Rádi bychom Vás pozvali na teoretický seminář, který pro nás přichystá Jitka Kynclová. Mluvit budeme o základních pravidlech na show, ale i o jednotlivých disciplínách. Setkání bude přizpůsobeno pravidlům ApHC. Po úvodní části k pravidlům se budeme věnovat konkrétním disciplínám a samozřejmě také diskuzi.

Seminář je vhodný pro všechny zkušené závodníky, ale i pro ty, kteří o účasti na show teprve uvažují. Je to nová forma vzdělávání, která zde dosud chyběla, takže neváhejte této možnosti využít.

✨Seminář je pro členy klubu (s platným členstvím) zdarma. ✨

Pro ostatní zájemce bude vybírán poplatek 800 Kč.

Trvání semináře 13:00 - 19:00. Občerstvení zajištěno.

Vás, kteří se budete účastnit, prosíme o vyplnění ankety k preferovanému programu: https://forms.gle/DM3HxuZNCFT5t9uP9.

Těšíme se na Vás všechny 😇🙋‍♀️.

Přinášíme nové informace k Evropskému šampionátu. V letošním roce bude opět v Grathemu a chystají se i nějaké novinky v ...
13/02/2022
European Appaloosa Championship

Přinášíme nové informace k Evropskému šampionátu. V letošním roce bude opět v Grathemu a chystají se i nějaké novinky v rozdělení tříd pro mladé koně. Více na nasdíleném webu 👇.

17-23 October 2022 - Grathem (NL)

Vážení přátelé,rádi bychom Vás informovali o 50% SLEVĚ na vstup pro diváky na tyto 3 kurzy. Sleva bude poskytnuta členům...
03/02/2022

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás informovali o 50% SLEVĚ na vstup pro diváky na tyto 3 kurzy. Sleva bude poskytnuta členům našeho klubu.

Bližší info ohledně kurzů na tel: 775571818 nebo [email protected]

31/01/2022

Vážení appaloosí přátelé,

dnes byly většině z Vás odeslány diplomy a trofeje za dosažená umístění v letech 2020 a 2021. Doufáme, že Vám udělají alespoň malou radost 🤩.

Dále bychom Vás rádi informovali o aktuální nefunkčnosti webových stránek. Webové stránky prochází přestavbou, která jak doufáme bude k užitku nám všem. Aktuálně také řešíme podobu členských karet pro nový rok a systém jejich získávání. A mnoho dalších věcí. Prosíme tedy o trpělivost :-).

Kontaktovat nás můžete na [email protected], nebo tady na FB.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásný den.

Váš appa tým :-).

Appaloosa Horse Club Czech Rep. z.s.Bělehradská 2056/3A360 00 Karlovy VaryZápis z náhradní členské schůze Appaloosa Hors...
21/01/2022

Appaloosa Horse Club Czech Rep. z.s.
Bělehradská 2056/3A
360 00 Karlovy Vary

Zápis z náhradní členské schůze Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. z.s.
Datum a místo zápisu: 16.ledna 2022, Appaloosa Farm Dolní Habartice

*Ve 13.15 hod byla schůze zahájena Lucií Kudlovou, prezidentkou klubu, která přivítala všechny přítomné - 9 členů a 1 nečlena klubu. Byla provedena prezentace účastníků.
Schůze byla usnášeníschopná.
*Zapisovatelem zápisu byla všemi hlasy zvolena Eva Siňorová.

*Přítomní byli seznámeni s programem schůze:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Prezentace účastníků
4. Seznámení s programem schůze
5. Udělování titulů Champion 2021, předávání diplomů
6. Volba prezidia Appa klubu pro následující dva roky. Kandidují: Radka Šťovíčková a Věra Fikarová
7. Volná diskuze

*S velkou radostí a gratulacemi byly předány diplomy, přezky a sošky pro šampiony za rok 2020 a 2021.
Za rok 2020 jsme vyhlašovali šampiona českého, ze kterého získali ocenění sponu, a celkového, za kterého byla předána soška, a to těmto výtězům:
třída OPEN Radek Plesk s klisnou Amy Coolest Impack
třída NON PRO Stanislava Hrstková s valachem Legacy Black Storm
Třída YOUTH Andělka Niklová s klisnou Legacy Megic Queen

Za rok 2021 jsme vyhlásili celkového šampiona a sošku tedy získali:
třída OPEN Klára Veškronová s klisnou Surely Im Invited
třída NON PRO Věra Pleslová s klisnou AMy Coolest Impack
třída YOUTH Dominika Chytrá s klisnou Gene Olena Watani
Všem vítězům v jednotlivých třídách patří diplom šampiona.

Všem vítězům srdečně gratulujeme!

*Na řadu přišla volba nového prezidia na roky 2022 a 2023. Kandidaturu řádně podaly Radka Šťovíčková a Věra Fikarová.
Před samotnou volbou se rozvinula diskuze na téma Appaloosa Show 2022, kterou nastupucící vedení nemá v plánu realizovat. Proto byl přednesen návrh na realizaci Appa show skupinou členů klubu (Gabriela Ahmed, Eva Siňorová, Stanislava Nebohá). Pro Appa show byl zajištěn areál Galloway farmy v termínu 25.-26.6.2022, rozhodčí Jitka Kynclová. Nové nastupující vedení bylo požádáno o stejnou podporu, která bude poskytnuta New Generation Horse Show. Tento návrh byl však zamítnut. Appaloosa show 2022 se tedy konat v tomto termínu nebude.
Následně bylo přistoupeno k samotné volbě prezidia. Hlasy 7 přítomných členů byla zvolena Radka Šťovíčková prezidentkou ApHCCZ a Věra Fikarová viceprezidentkou ApHCCZ. Nikdo nebyl proti, dva členové se zdrželi hlasování.

*Ve volné diskuzi byla navržena změna stanov a to ve dvou bodech:
1. Článek VI. stanov: přidání formulace o hlasovaní per-rollam, viz. níže:
Zvláštní ustanovení týkající se HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM:
1. V případě nebezpečí z prodlení může Členská schůze ApHCCZ rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam” zašle prezident ApHCCZ ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ApHCCZ. Rozhodnutí přijaté ”per rollam” podepisuje prezident. Na nejbližším zasedání jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam" od posledního zasedání členské schůze.
2. Technicky hlasování per-rollam (odeslání hlasovacích dokumentů k hlasování, kompletaci došlých hlasování, zpracování zápisu) zajišťuje prezidium ApHCCZ.

3. Ze zápisu musí být patrné, v jakém období hlasování probíhalo, co bylo předmětem hlasování, kolik členů se k zaslanému hlasování vyjádřilo a jaká usnesení byla přijata.

4. Neodpoví-li člen ApHCCZ na výzvu v korespondenčním hlasováním stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě, má se za to, že se hlasování neúčastnil.

2. Článek VI. stanov: Náhradní členská schůze:
V případě, že není na jednání členské schůze 15 minut po plánovaném termínu zahájení přítomna nadpoloviční většina členů ApHCCZ s právem hlasovat, předsedající jednání ukončí a rozhodne:
a) o svolání náhradní členské schůze po 30 minutách od plánovaného termínu nebo,
b) o svolání členské schůze v jiném termínu,
c) náhradní členská schůze je usnášeníschopná v libovolném počtu přítomných členů ApHCCZ, přičemž musí vždy dodržovat původně stanovený program. Je-li v programu fúze nebo zrušení zapsaného spolku a není-li řádná členská chůze ApHCCZ usnášeníschopná, musí být jednání členské schůze ApHCCZ být vždy svoláno v jiném termínu.
Návrh byl všemi hlasy přijat.

Prezidentce klubu Radce Šťovíčkové byla předána hotovost ve výši 31.902 Kč.

Zápis zhotovila:Eva Siňorová
Zápis ověřila:Radka Šťovíčková
Schůzi předsedala: Lucie Kudlová

21/01/2022

Vážení členové Appaloosa Horse Clubu Czech Rep.,

dovolujeme si Vás informovat, že v neděli 16. ledna 2022 bylo na členské schůzi zvoleno nové vedení ApHCCZ - prezidentkou klubu se stala Radka Šťovíčková a viceprezidentkou Věra Fikarová.

Staré vedení klubu se s Vámi loučí a děkuje! Děkujeme Galloway farmě za báječné zázemí, krásné prostředí a bezmeznou podporu při pořádání Appa show, všem rozhodčím za profesionální a vstřícný přístup.
Děkujeme všem z realizačního týmu, kteří bez nároku na honorář pomáhali často do nočních hodin a nikdy neztráceli úsměv na tváři - Evičce Zuzjakové a Jiříkovi Charvátovi za neúnavnou kancelářskou dřinu , Romče Miloschewitschové, Jarušce Sorádové, Nikče a Natálii Sivákovým, Elišce Procházkové, Jiřímu Steinbachovi a Davidu Siňorovi za obětavou pomoc s předáváním cen a dalším tisícem drobných činností, které pro zdárný průběh všech našich Appa show dělali. Děkujeme Martinu Kostrouchovi - Kostíku, jsi bezvadný DJ!
Děkujeme všem sponzorům, kteří nás celé roky podporovali.
S pýchou vzpomínáme na dva ročníky Evropského šampionátu, které jsme uspořádali s Tomem Zajacem, Drážou Košvancovou, panem Chmelou a Steve Taylorem. Děkujeme starším a zkušenějším za rady a povzbuzení.
A děkujeme Vám, naši věrní členové! Pracovali jsme pro Vás a bez Vás by naše úsilí nemělo smysl! Bude se nám moc stýskat a přiznáváme, odcházíme se slzami v očích... Byly to nádherné roky!

Přejeme novému vedení: Ať se dílo daří! a Vám všem přejeme, aby Vám koně dělali samou radost a těšíme se, že se brzy setkáme!

Váš starý Appa tým - Lucie Kudlová, Gabriela Ahmed, Eva Siňorová a Stanislava Hrstková

13/01/2022

Přátelé, na shledanou již tuto neděli!

01/01/2022
08/12/2021
08/12/2021
03/12/2021

Vážení Appíci!

Dne 21.11.2021 proběhla členská schůze Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. z.s.
Pro malý počet přítomných členů nebyla schůze usnášení schopná.
Proto svoláváme Náhradní členskou schůzi ApHCCz a to na neděli 16.1.2022 ve 13 hod.
Místem konání je společenská místnost na Appaloosa Farm v Dolních Habarticích a jste všichni vítáni!
Program schůze:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Prezentace účastníků
4. Seznámení s programem schůze
5. Udělování titulů Champion 2021, předávání diplomů
6. Volba prezidia Appa klubu pro následující dva roky. Kandidují: Radka Šťovíčková a Věra Fikarová
7. Volná diskuze

Svou účast, prosím, potvrďte do 12. ledna 2022 na [email protected]. Děkujeme!

Přejeme Vám krásný Advent, klidné a spokojené Vánoce, pevné zdraví a těšíme se na Vás v novém roce!

Váš Appa klub

17/11/2021

POZOR! POZOR!
Vážení členové ApHC,
pro malou účast se přesouvá členská schůze do Dolních Habartic na Appaloosa Farm v 13h.
Prosím v případě zájmu o účast kontaktujte Gabrielu Ahmed na tel: +420 723 635 344
Těšíme se na Vás!

15/11/2021
Hospoda na dobrým místě

Přátelé, již tuto neděli proběhne členská schůze Appaloosa Horse Clubu.
Svou účast, prosím, potvrďte na email [email protected]!

Děkujeme! Appa tým

Vážení členové Appaloosa Horse Clubu!

Zveme Vás na členskou schůzi ApHC, která se bude konat dne 21. listopadu 2021 od 14 hodin v Hospodě na dobrým místě,
nám. Arnošta z Pardubic 164 v Úvalech u Prahy. ( http://dobrymisto.cz/ )

Na programu bude:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Prezentace účastníků
4. Seznámení s programem schůze
5. Projednání hospodaření klubu v roce 2021
6. Zhodnocení závodní sezóny 2021
7. Udělování titulů Champion 2021, předávání diplomů
8. Volba prezidia Appa klubu pro následující dva roky
Svou kandidaturu ohlásily dvě mladé dámy:

Radka Šťovíčková a Věra Fikarová

a to se slovy: Rády bychom se podílely na chodu Appaloosa Clubu Czech Republic k prospěchu a radosti všech členů a hlavně s láskou k tomuto úžasnému plemeni koní. Věříme, že společný zájem se společně vynaloženou energií přináší dobré věci.

Pěkný den. Radka

9. Volná diskuze
10. Občerstvení - cena pro člena klubu je 200 Kč za jídlo, nápoje si platíme každý sám.

Svou účast, prosím, potvrďte do 15. listopadu 2021 na email [email protected]. Děkuji!

Velmi se na Vás těšíme!

Tým Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. z.s.

Nařízením vlády pro nás vznikla povinnost kontrolovat naše hosty. Prosím respektujte toto nařízení a k návštěvě Dobrýho místa si připravte doklad o bezinfekčnosti, nebo platný certifikát o očkování. Děkujeme za pochopení

Photos from TC Watani's post
04/11/2021

Photos from TC Watani's post

S velkým náskokem se nejkrásnějším Appa hříbátkem stává Grand Wanagi Star narozen 24.5.21Otec: Crazy Lucky StarMatka: Pe...
04/11/2021

S velkým náskokem se nejkrásnějším Appa hříbátkem stává Grand Wanagi Star narozen 24.5.21
Otec: Crazy Lucky Star
Matka: Peyres Nugget Sweety.
V Majetku Lenky Rigáňové .
Majitelce gratulujeme 🍾

20/10/2021
Hospoda na dobrým místě

Vážení členové Appaloosa Horse Clubu!

Zveme Vás na členskou schůzi ApHC, která se bude konat dne 21. listopadu 2021 od 14 hodin v Hospodě na dobrým místě,
nám. Arnošta z Pardubic 164 v Úvalech u Prahy. ( http://dobrymisto.cz/ )

Na programu bude:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Prezentace účastníků
4. Seznámení s programem schůze
5. Projednání hospodaření klubu v roce 2021
6. Zhodnocení závodní sezóny 2021
7. Udělování titulů Champion 2021, předávání diplomů
8. Volba prezidia Appa klubu pro následující dva roky
Svou kandidaturu ohlásily dvě mladé dámy:

Radka Šťovíčková a Věra Fikarová

a to se slovy: Rády bychom se podílely na chodu Appaloosa Clubu Czech Republic k prospěchu a radosti všech členů a hlavně s láskou k tomuto úžasnému plemeni koní. Věříme, že společný zájem se společně vynaloženou energií přináší dobré věci.

Pěkný den. Radka

9. Volná diskuze
10. Občerstvení - cena pro člena klubu je 200 Kč za jídlo, nápoje si platíme každý sám.

Svou účast, prosím, potvrďte do 15. listopadu 2021 na email [email protected]. Děkuji!

Velmi se na Vás těšíme!

Tým Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. z.s.

Vážení příznivci a milovníci  koní Appaloosa! Připravili jsme pro Vás soutěž o nejkrásnější Appaloosa hříbátko roku 2021...
05/10/2021

Vážení příznivci a milovníci koní Appaloosa!


Připravili jsme pro Vás soutěž o nejkrásnější Appaloosa hříbátko roku 2021!
Dejte hlas (like) hříbátku, které se Vám líbí na fotkách v tomto příspěvku.
Vyhrává hříbátko s největším počtem lajků.
Ukončení hlasování 30. října 2021.

Vítěz bude vyhlášen na našem Facebooku a webových stránkách www.appaloosa.cz.

Čekají Vás krásné věcné ceny!

Přátelé, věnujte, prosím, pár minut anketě o letošním Evropském Championátu Appaloos. Děkujeme! https://www.facebook.com...
28/09/2021

Přátelé, věnujte, prosím, pár minut anketě o letošním Evropském Championátu Appaloos.
Děkujeme!
https://www.facebook.com/317895262039646/posts/1179655812530249/

The European Appaloosa Foundation launched the 2021 Survey to try to make our European Appaloosa Shows even better.🤠

Click here to do our 2021 Survey and please SHARE as much as possible https://bz16ywz9wxk.typeform.com/to/RZ4bYIOy

To strengthen the Foundation of our Breed, your Opinion counts, even if you do not own appaloosa! This survey is done on an anonymous basis...

THANK YOU IN ADVANCE!

13/09/2021
Soutěž o nejkrásnější hříbátko roku 2021Připravili jsme pro Vás soutěž o nejkrásnější Appaloosa hříbátko roku 2021!Podmí...
12/09/2021

Soutěž o nejkrásnější hříbátko roku 2021

Připravili jsme pro Vás soutěž o nejkrásnější Appaloosa hříbátko roku 2021!

Podmínky soutěže:
1. Pošlete 1 fotku vašeho hříbátka na email: [email protected].
2. K fotce uveďte jméno otce i matky hříběte, datum narození a jméno majitele.

Vyhodnocení:
1. října 2021 budou fotky Vašich hříbátek vloženy na náš Facebook. Vyhrává hříbátko s největším počtem označení To se mi líbí (like).
Ukončení hlasování 30. října 2021.

Vítěz bude vyhlášen na našem Facebooku a webových stránkách www.appaloosa.cz.
Čekají Vás krásné věcné ceny!

Váš Appa tým

Adresa

Bělehradská 2056/3A
Karlovy Vary
360 01

Internetová stránka

http://www.appaloosa.cz/

Upozornění

Buďte informováni jako první, zašleme vám e-mail, když Appaloosa Horse Club Czech Republic, o.s. zveřejní novinky a akce. Vaše emailová adresa nebude použita pro žádný jiný účel a kdykoliv se můžete odhlásit.

Videa

Obchody S Domácími Zvířaty v blízkosti


Ostatní obchody s domácími zvířaty ve měste Karlovy Vary

Ukázat Vše

Komentáře

Zdravím všechny majitelé Appaloos. Před týdnem končily závody NGHS v Kralovicích. Třetí rok za sebou jsem byla osobně na závodech a zajímalo by mě, proč tak málo Appaloos se zúčastnilo? Dříve závody vždy byly hojně obsazené. Letošní oficiální závody pod hlavičkou ApHCCZ se zrušily a tři bodové zavody NGHS byly slabě obsazené . Mrzí mě to, když vidím jakých krásných závodu se Appaloosy mohli prezentovat. Ani koně z prezidia ApHCCZ se neukázali. A to NGHS ještě nabídlo Appaloosam obsazení sobotního programu, takže ideální na prezentaci! Upřímně nepochopím, proč je tak malá opora těchto závodů. Škoda pro prezentaci plemene. Ani banner klubu jsem nezahledla vyvěšeny.
Breeding Season is close too.............. 2021
Pár cvaků ze soboty.
Ahoj Appaloosí báječná parto! Fotky jsou hotové, ať se vám líbí :-) : https://www.veramarkova.com/article.php?id_article=178
Děkujeme za skvělí víkend!
Nože Miloslav Dlask.Dávám do soutěže o nejvšestrannějšího jezdce (jezdkyni) MR tuto cenu.Nůž z damascénské oceli...Čepel je kovaná z materiálů oceli 19312 x Uldeholm,320 vrstev.Délka čepele je 210mm ve hřbetě 5,5mm tvar volský jazyk.Ručka: záštita je patinovaná konstrukční ocel,kroužky a ucpávka je z bizoní kosti,nerezové kroužky a eben makasar.Celková délka je360mm.Pouzdro je z hověziny ,se všitou kůží z hroznýše.Podstavec je dančí paroh,a kresbu zhotovil Marek Horňák.
Hallo from Greece Perhaps you Can help.us? We are looking to buy pteferably a black and white appaloosa gelding or mare.we can offer around 5000 and use for pleasure Age from 4 to 10 you about or foal. Also interested in paint horse. Please contact me if you have a suggestion. Thank whatsapp +306984512200 and viber Kandio
Die Heisse Phase beginnt!!! Ausschreibung für die Internationalen Deutschen Meisterschaften der Appaloosa ist jetzt online! Es darf genannt werden!!! The hot phase begins !!! Announcement for the International German Appaloosa Championships is now online! It can be called !!! http://international-german-championship-appaloosa-show.de/…
Vážení členové Appaloosa Horse Clubu! Zveme Vás na členskou schůzi ApHC, která se bude konat dne 24. listopadu 2019 od 14 hodin v Hospodě na dobrým místě, nám. Arnošta z Pardubic 164 v Úvalech u Prahy. ( http://dobrymisto.cz/ ) Na programu bude: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele 3. Prezentace účastníků 4. Seznámení s programem schůze 5. Projednání hospodaření klubu v roce 2019 6. Zhodnocení závodní sezóny 2019 7. Organizace závodů v roce 2020 8. Návrh na zrušení pravidla pro uchovnění hřebců plemene Appaloosa, které říká, že hřebec musí projít halterovou třídou, aby mu bylo naší organizací uděleno povolení pro zápis do Rejstříku hřebců. 9. Návrh na zpoplatnění úkonů související s vyřizování dokladů v USA pro nečleny klubu. 10. Udělování titulů Champion 2019, předávání diplomů 11. Volba prezidia Appa klubu pro následující dva roky Do současné chvíle neevidujeme žádné podání kandidatury do vedení Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. Proto současné vedení ve složení: Lucie Kudlová - prezident, Gabriela Horáčková - viceprezident, Eva Randusová - hospodář, zveřejňuje svou kandidaturu i pro následující dva roky. Pokud se do konání schůze objeví jiná kandidátka, dáme jí rádi přednost. 12. Volná diskuze 13. Občerstvení - cena pro člena klubu je 200 Kč za jídlo, nápoje si platíme každý sám. Svou účast, prosím, potvrďte do 17. listopadu 2019 na email [email protected]. Děkuji! Velmi se na Vás těšíme! Tým Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. z.s.Vážení členové Appaloosa Horse Clubu! Zveme Vás na členskou schůzi ApHC, která se bude konat dne 24. listopadu 2019 od 14 hodin v Hospodě na dobrým místě, nám. Arnošta z Pardubic 164 v Úvalech u Prahy. ( http://dobrymisto.cz/ ) Na programu bude: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele 3. Prezentace účastníků 4. Seznámení s programem schůze 5. Projednání hospodaření klubu v roce 2019 6. Zhodnocení závodní sezóny 2019 7. Organizace závodů v roce 2020 8. Návrh na zrušení pravidla pro uchovnění hřebců plemene Appaloosa, které říká, že hřebec musí projít halterovou třídou, aby mu bylo naší organizací uděleno povolení pro zápis do Rejstříku hřebců. 9. Návrh na zpoplatnění úkonů související s vyřizování dokladů v USA pro nečleny klubu. 10. Udělování titulů Champion 2019, předávání diplomů 11. Volba prezidia Appa klubu pro následující dva roky Do současné chvíle neevidujeme žádné podání kandidatury do vedení Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. Proto současné vedení ve složení: Lucie Kudlová - prezident, Gabriela Horáčková - viceprezident, Eva Randusová - hospodář, zveřejňuje svou kandidaturu i pro následující dva roky. Pokud se do konání schůze objeví jiná kandidátka, dáme jí rádi přednost. 12. Volná diskuze 13. Občerstvení - cena pro člena klubu je 200 Kč za jídlo, nápoje si platíme každý sám. Svou účast, prosím, potvrďte do 17. listopadu 2019 na email [email protected]. Děkuji! Velmi se na Vás těšíme! Tým Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. z.s.
Vážení členové Appaloosa Horse Clubu! Zveme Vás na členskou schůzi ApHC, která se bude konat dne 24. listopadu 2019 od 14 hodin v Hospodě na dobrým místě, nám. Arnošta z Pardubic 164 v Úvalech u Prahy. ( http://dobrymisto.cz/ ) Na programu bude: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele 3. Prezentace účastníků 4. Seznámení s programem schůze 5. Projednání hospodaření klubu v roce 2019 6. Zhodnocení závodní sezóny 2019 7. Organizace závodů v roce 2020 8. Návrh na zrušení pravidla pro uchovnění hřebců plemene Appaloosa, které říká, že hřebec musí projít halterovou třídou, aby mu bylo naší organizací uděleno povolení pro zápis do Rejstříku hřebců. 9. Návrh na zpoplatnění úkonů související s vyřizování dokladů v USA pro nečleny klubu. 10. Udělování titulů Champion 2019, předávání diplomů 11. Volba prezidia Appa klubu pro následující dva roky Do současné chvíle neevidujeme žádné podání kandidatury do vedení Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. Proto současné vedení ve složení: Lucie Kudlová - prezident, Gabriela Horáčková - viceprezident, Eva Randusová - hospodář, zveřejňuje svou kandidaturu i pro následující dva roky. Pokud se do konání schůze objeví jiná kandidátka, dáme jí rádi přednost. 12. Volná diskuze 13. Občerstvení - cena pro člena klubu je 200 Kč za jídlo, nápoje si platíme každý sám. Svou účast, prosím, potvrďte do 17. listopadu 2019 na email [email protected]. Děkuji! Velmi se na Vás těšíme! Tým Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. z.s.