The Kennel Club

The Kennel Club Now we are 24 hours open for treatment your lovely pets
Our moto is provide pure breeds of puppies with 100% guarantee.

16/05/2022

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिज तथा अन्य खोपको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री
> 🐕‍🦺catsession तथा spaying
>🐕‍🦺उच्च गुणस्तरिय dog food घरमै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था
>🐕‍🦺 होस्टेलको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺सम्पुर्ण कुकुरहरूको जानकारी तथा परामर्शको ब्यवस्थाको लागि सम्झनै पर्ने
द केनल क्लब कलन्की काठमाडौं 📞📞📞9851075048
9851070068

04/05/2022

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिज तथा अन्य खोपको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री
> 🐕‍🦺catsession तथा spaying
>🐕‍🦺उच्च गुणस्तरिय dog food घरमै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था
>🐕‍🦺 होस्टेलको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺सम्पुर्ण कुकुरहरूको जानकारी तथा परामर्शको ब्यवस्थाको लागि सम्झनै पर्ने
द केनल क्लब कलन्की काठमाडौं 📞📞📞9851075048
9851070068

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिज तथा अन्य खोपको ब्यवस्था > 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था > 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री > 🐕‍🦺catses...
02/05/2022

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिज तथा अन्य खोपको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री
> 🐕‍🦺catsession तथा spaying
>🐕‍🦺उच्च गुणस्तरिय dog food घरमै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था
>🐕‍🦺 होस्टेलको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺सम्पुर्ण कुकुरहरूको जानकारी तथा परामर्शको ब्यवस्थाको लागि सम्झनै पर्ने
द केनल क्लब कलन्की काठमाडौं 📞📞📞9851075048
9851070068

14/04/2022

नयाँ वर्षको शुभकामना ।

नयाँ वर्ष २०७९ ले नयाँ अवसरहरू ल्याउँदै छ, नवीन आयामका ढोकाहरू खोल्दै छ र साथै समृद्धिका नयाँ अध्यायहरू सुरू हुँदै छन् ।
यस विशेष अवसरमा, the kennel club आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहकवर्गमा नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

kennel club

13/04/2022

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिज तथा अन्य खोपको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री
> 🐕‍🦺catsession तथा spaying
>🐕‍🦺उच्च गुणस्तरिय dog food घरमै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था
>🐕‍🦺 होस्टेलको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺सम्पुर्ण कुकुरहरूको जानकारी तथा परामर्शको ब्यवस्थाको लागि सम्झनै पर्ने
द केनल क्लब कलन्की काठमाडौं 📞📞📞9851075048
9851070068

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिजको खोपको ब्यवस्था > 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था > 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री > 🐕‍🦺catsession तथा...
06/04/2022

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिजको खोपको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री
> 🐕‍🦺catsession तथा spaying
>🐕‍🦺उच्च गुणस्तरिय dog food घरमै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था
>🐕‍🦺 होस्टेलको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺सम्पुर्ण कुकुरहरूको जानकारी तथा परामर्शको ब्यवस्थाको लागि सम्झनै पर्ने
द केनल क्लब कलन्की काठमाडौं 📞📞📞9851075048
9851070068

03/04/2022

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिजको खोपको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री
> 🐕‍🦺catsession तथा spaying
>🐕‍🦺उच्च गुणस्तरिय dog food घरमै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था
>🐕‍🦺 होस्टेलको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺सम्पुर्ण कुकुरहरूको जानकारी तथा परामर्शको ब्यवस्थाको लागि सम्झनै पर्ने
द केनल क्लब कलन्की काठमाडौं 📞📞📞9851075048
9851070068

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिज तथा अन्य खोपको ब्यवस्था > 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था > 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री > 🐕‍🦺catses...
03/04/2022

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिज तथा अन्य खोपको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री
> 🐕‍🦺catsession तथा spaying
>🐕‍🦺उच्च गुणस्तरिय dog food घरमै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था
>🐕‍🦺 होस्टेलको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺सम्पुर्ण कुकुरहरूको जानकारी तथा परामर्शको ब्यवस्थाको लागि सम्झनै पर्ने
द केनल क्लब कलन्की काठमाडौं 📞📞📞9851075048
9851070068

01/04/2022

> 🐕‍🦺घरमै आएर रेबिजको खोपको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺२४ घन्टा उपचारको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺छाउरा छाउरिको खरिदबिक्री
> 🐕‍🦺catsession तथा spaying
>🐕‍🦺उच्च गुणस्तरिय dog food घरमै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था
>🐕‍🦺 होस्टेलको ब्यवस्था
> 🐕‍🦺सम्पुर्ण कुकुरहरूको जानकारी तथा परामर्शको ब्यवस्थाको लागि सम्झनै पर्ने
द केनल क्लब कलन्की काठमाडौं 📞📞📞9851075048
9851070068

🐕 lab female available in cheap price. 🐕 call us 9851070068
28/03/2022

🐕 lab female available in cheap price.
🐕 call us 9851070068

24/03/2022

Labrador puppies available
Rs 25000/- only
9851075048 for more details

24/03/2022

Lab puppy male female both available
9851075048

15/03/2022

Our happy customer 🙏🙏🙏

For more our service details
9851075048

13/03/2022

For more details
9851075048

13/03/2022

For more

9851070068
9851075048

11/03/2022

Pure bhote puppy
🐕‍🦺Age 45 days
🐕‍🦺Big bone puree quality
🐕‍🦺Price 30000/- only
available
Call us 📞9851070068
Nirmal koirila
📞 9851075048
Raj luitel

11/03/2022

Pure bhote puppy available
Contact us 9851070068

Pug male available. Contact us 9851070068
17/02/2022

Pug male available. Contact us 9851070068

07/02/2022

Cocker spaniel male avaliable
Special offer
Call 9851070068

तपाईंले माया गरि राख्नुभएको कुकुरलाई तपाईंको आफ्नै घरमा आएर रेबिजबिरुद्धको खोप तथा सामान्य बिरामी उपचार गर्दछौं । साथै ...
02/02/2022

तपाईंले माया गरि राख्नुभएको कुकुरलाई तपाईंको आफ्नै घरमा आएर रेबिजबिरुद्धको खोप तथा सामान्य बिरामी उपचार गर्दछौं । साथै विभिन्न उन्नत जातका कुकुरहरू खरिद बिक्री गर्नको लागि तपाईंले हामीलाई
9851070068
मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।

02/02/2022
29/01/2022

Cocker spaniel male available on special offer. call for more information 9851070068 9841249272

Lab male availableCall for more details 9851070068
28/01/2022

Lab male available
Call for more details 9851070068

26/01/2022

For more
9851075048
Raj luitel

13/12/2021
02/12/2021
15/11/2021

Call for this puppy
9851075048

Namastee everyone
08/11/2021

Namastee everyone

03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021

For more details
9851075048

03/11/2021
01/11/2021
Heavy bone German shepherd puppy Age 50 days Rs 20000/-Call 9851075048
24/09/2021

Heavy bone
German shepherd puppy
Age 50 days
Rs 20000/-
Call 9851075048

Address

Kalanki Lampati Opposite Of Kalanki Mandir
Kathmandu
44600

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Kennel Club posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to The Kennel Club:

Share

Puppy

For verities of Puppy buy and sale.

Nearby pet stores & pet services


Comments

Lovely Labrador Puppy for Adoption.
40 days Old
Call: +977 980-8776226 ASAP
any body have beagle or boxer baby.for ktm
New Puppy for adadupction help them for love
Revista HOLA | 𝐓𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐲𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐭𝐨𝐦𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐦𝐚𝐬𝐜𝐨𝐭𝐚 𝐡𝐚𝐛𝐫á𝐧 𝐩𝐨𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐠𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐥𝐥𝐨.

No obstante, existen maravillas que ponen en duda esta dificultad. Os dejamos una selección de las 10 fotografías de perros más bonitas del año seleccionadas en la decimocuarta edición del concurso de fotografía canina Dog Photographer of the Year, organizado por The Kennel Club.
#}