Clicky

Pet stores & pet services in New Quay

Find pet stores & pet services in New Quay. Listings include Porcyn, Zoe Kerr, Rivaz Dog Training and Driftwood Dogs. Click on each in the list below the map for more information.

Porcyn

Porcyn

Llandysul Road, New Quay, SA45 9, United K

A

 • 08/07/22
  Soar y Mynydd - Teulu Arthur yn cyfarfod. Myfanwy, Mam, Carwyn, Huw a Vivian. Wedi mwynhau ymgynnull yn y lle arbennig hwn.
  > Derwen International Welsh Cob Centre
 • 08/07/22
  Soar y Mynydd heddiw. Y Parch a Mrs Carwyn Arthur wedi y gwasanaeth. Soar y Mynydd yw y capel mwyaf anghysbell yng Nghymru mae newydd dathlu 200 can mlynedd o fodolaeth. Mae rhwng Tregaron a Rhandirm...
  > Derwen International Welsh Cob Centre
 • 08/06/22
  Eisteddfod Tregaron heddiw. Panel cofio cantorion a fu. O'r chwith Nellie Jones, Carol Davies, Delyth Hopkin Evans, Ifor a'r Parchedig Goronwy Evans, cadeirydd. Llun - Inga
  > Derwen International Welsh Cob Centre
 • 08/05/22
  Myfanwy with Cefnparc Boy born 1952. Sire - Mathrafal born 1936. Dam - Cefnparc Fly born 1934. Boyo was the sire of Derwen Dameg Prince of Wales Cup winner. Photo - Derwen archive
  > Derwen International Welsh Cob Centre
 • 08/03/22
  Ifor, Myfanwy, Ben Lake AS, a'r Cynghorydd Catrin M.S. Davies yn cymrud rhan gyda Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion heddiw yn yr Eisteddfod. Llun - Cyril Evans
  > Derwen International Welsh Cob Centre